Giám đốc Điều hành VinaCapital: “Kinh tế Việt Nam có sức đề kháng cao”

VN-Index tăng 34,51% trong vòng 6 tháng, vượt xa chỉ số đại diện cho những sàn chứng khoán đang trong xu hướng đi lên như Abu Dhabi, Austria, Jordan, Luxembourg… Có thể thấy, so với các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đã có những thành công đáng ghi nhận trong việc phòng chống dịch COVID-19, cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sức khỏe cộng đồng, thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Với tâm lý đón đầu sự phát triển bền bỉ của nền kinh tế, thậm chí trong đại dịch, thị trường chứng khoán nóng lên là điều tất yếu.

Thêm vào đó, chi phí giá vốn đang được điều chỉnh giảm, các doanh nghiệp có cơ hội phát triển cơ sở vật chất cho hoạt động lâu dài, bền vững và sẽ có sức bật cao hơn ở thời kỳ tiếp theo. Nhìn vào báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có thể thấy tỉ lệ tài sản của các doanh nghiệp có chiều hướng tăng. Đây là chỉ dấu rõ ràng nhất cho việc đầu tư thêm vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Khi lãi suất được giữ ở mức thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế thì chứng khoán sẽ tiếp tục được hưởng lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.